Imprimare

CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU AUTORITATI PUBLICE

Fiind preocupați în permanență de oportunități de dezvoltare, din 2008 oferim servicii de consultanță pentru elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare locală. Abordăm problemele cu care se confruntă comunitatea, precum și noile oportunități de dezvoltare, în strânsă concordanță cu potențialul deja existent, formulând direcții viabile de dezvoltare locală.
Oferim asistență pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte, în funcție de nevoile și prioritățile de dezvoltare locală, cu identificarea potențialelor surse de finanțare nerambursabilă.
 
Portofoliul companiei noastre pentru această categorie de servicii cuprinde:
- elaborarea strategiei de dezvoltare a județelor Dâmbovița, Bihor, Arad si Harghita
- elaborarea de strategii de dezvoltare locală pentru peste 40 de orașe și comune din România.
  referințe:
  Strategia de dezvoltare a comunei Ibănești - jud. Mureș
  Strategia de dezvoltare a orașului Găești - jud. Dâmbovița
  Strategia de dezvoltare a oraşului Ştei - jud. Bihor
  Strategia de dezvoltare a oraşului Iernut - jud. Mureş
  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Toplița, Județul Harghita


 
Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala pentru Zone Urbane Marginalizate (orase > 20.000 locuitori)
In calitate de membri ai GAL si parteneri in cadrul unor poiecte finantate prin POCU 2014 - 2020 AP5/PI 9.vi/OS 5.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, RomActiv Business Consulting a contribuit la elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala pentru zone urbane marginalizate (ZUM) din Galati, Tirgu Mures, Medias, Moinesti si Sector 4.

Consultanta și asistență tehnică pentru derularea procedurilor de achiztie publice
Punem la dispozitia autoritatilor publice o echipa formata din experti in domeniul achizitiilor publice si experti tehnici in diverse domenii pentru elaborarea caietelor se sarcini si evaluarea de specialitate a ofertelor tehnice.

Consiliere și asistență tehnică pentru dezvoltare strategică și instituțională
Expertiza noastră ca urmare a experienței în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală a fost fructificată prin elaboarea unui Manual de orientare socio-economică în cadrul Proiectului Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii în România (CESAR), finanțat prin Banca Mondială. Manualul reprezintă un instrument de referință pentru formarea specialiștilor care oferă servicii de orientare socio-economică, fiind un rezumat al cunostințelor de care are nevoie consultantul socio-economic în activitatea pe care o desfașoară. Manualul poate fi utilizat atât de consultanți în scopul auto-instruirii cât și de formatori ca bază pentru dezvoltarea de programe de instruire.

Externalizarea activităților și expertiza activității AM / OI
Începând cu anul 2011 suntem implicați în contracte de asistență tehnică pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, oferind servicii de suport și externalizare a activităților de evaluare proiecte, verificare administrativă a cererilor de rambursare și efectuare a vizitelor de monitorizare și control.
Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără AM POS CCE, OI IMM, AM PODCA și MFE.