Imprimare

PORTOFOLIU BENEFICIARI PRIVATI

În cei peste 15 ani de activitate RomActiv Business Consulting a realizat un numar de peste 800 de proiecte private finanțate din fonduri nerambursabile în valoare de peste 350 de milioane de euro, proiecte depuse și finanțate în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă:

Programul SAPARD - peste 40 de proiecte în valoare totală de peste 20 milioane de euro

Programul IMPACT - 17 proiecte ce au presupus realizarea de documentații specializate (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, etc) în valoare de peste 20 de milioane de euro

Programul FEADR (Măsurile 121, 123, 312, 313 și N578/2009) - peste 140 de proiecte de investiții în mediul rural în valoare eligibilă de peste 70 de milioane de euro
referințe: construire anexă exploatație agricolă în domeniul creșterii păsărilor ouătoare

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 (Axele Prioritare 1, 2, 3 și 4) – peste 80 de proiecte în valoare de peste 100 de milioane de euro

Programul Operațional Regional 2007-2013 (Domeniile Majore de Intervenție 4.3 și 5.2) – peste 30 de proiecte de investiții având o valoare eligibilă de peste 8 milioane de euro

Schemele de minimis reglementate prin HG 1164/2007 și HG 274/2013 – peste 55 de proiecte de investiții în valoare totală de aproximativ 10 milioane de euro

• Programul National Dezvoltare Rurala 2014-2020 (Masurile 4.1, 4.1a, 4.2, 6.2 și 6.4) – peste 150 de proiecte de investiții având o valoare eligibilă de peste 50 milioane de euro

• Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
(Axa 1)3 proiecte de investiții având o valoare de peste 3 milioane de euro

• Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa 2)peste 70 proiecte de investiții cu o valoare de peste 40 milioane de euro

• Programul StratUp Nation 2017125 proiecte având o valoare eligibilă de peste 25 milioane de euro

Programele nationala ANIMMC 2017 10 proiecte pe COMERT si 12 proiecte pe MICROINDUSTRIALIZARE