Imprimare

Programul Operațional Competitivitate - POC

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare POC ce vizează beneficiari privați:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de cercetare dezvoltare (CD) Tip proiect - Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
Acțiunea 1.2.1 – Proiect tehnologic inovativ >>> Fisa programului | Grila punctaj | Lista domenii specializare inteligenta