Imprimare

Programul Operațional Competitivitate - POC

Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020 este elaborat pentru a răspunde recomandărilor în ceea ce privește aplicarea măsurilor structurale pentru promovarea creșterii economice și a competitivității, având în vedere că România se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește competitivitatea economică, cu o productivitate scăzută în industrie și servicii. Provocări majore includ infrastructura subdezvoltată de transport și TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor), un mediu de afaceri fragil și sprijin redus pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI).

[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/ universităţi >>> Fisa programului | Lista domenii specializare