Imprimare

POR - Axa 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritate de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Apelul de proiecte 2.1A - Microîntreprinderi