Prin Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, unitatile administrativ teritoriale pot obtine finantare nerambursabila de maxim 1.500.000 lei per investitie, maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru modernizarea cladirilor publice cu destinatie de unitati de invatamant, prin finantarea de activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea performantei energetice a acestora.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

A. UAT cu o populatie de pana la 5.000 locuitori – o singura cerere de finantare

B. UAT cu o populatie de peste 5.001 locuitori – maxim doua cereri de finantare

 

Finantari

AFMeficienta energeticagradiniteliceescoliunitati de invatamant