Prin Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, unitatile administrativ teritoriale pot obtine finantare nerambursabila de maxim 3.000.000 lei per UAT, maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru modernizarea cladirilor publice cu destinatie de unitati de invatamant, prin finantarea de activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru cresterea performantei energetice a acestora.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

A. UAT cu o populatie de pana la 5.000 locuitori – max 1.500.000 RON

B. UAT cu o populatie de peste 5.001 locuitori – max 3.000.000 RON

Perioada de depunere a proiectelor: 3 mai 2021 – 2 iulie 2021 

Buget disponibil: 384.000.000 lei

Criterii de atribuire/selectie: in ordinea descrescatoare a punctajului.

Cheltuieli / Investitii eligibile:

A. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu

D. Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica

E. Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

F. Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

G. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului

 

 

Finantari

AFMeficienta energeticagradiniteliceescoliunitati de invatamant