Obiectivul programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică si vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si stimularea utilizării vehiculelor electrice.    

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

 • instituțiile publice;
 • orice UAT;
 • Instituțiile publice localizate în stațiuni turistice de interes local si national.

Perioada de depunere a proiectelor: 2021 

Buget disponibil

Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190 000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant este de:

800.000 lei pentru instituții publice;
8.000.000 lei pentru UAT – Municipiul București;
8.000.000 lei pentru subdiviziunea Municipiului București;
4.000.000 lei pentru UAT – municipiu de rang I;
3.000.000 lei pentru UAT – municipiu de rang II;
2.000.000 lei pentru UAT – oraș;
1.000.000 lei pentru UAT – comună;
4.000.000 lei pentru consilii judetene;
3.000.000 lei pentru instituții publice/UAT localizate în stațiuni turistice de interes național prevăzute în Anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008;
2.000.000 lei pentru instituții publice/ UAT localizate în stațiuni turistice de interes local prevăzute în Anexa nr. 5 la H.G. nr.852/2008;
2.000.000 lei pentru zonele metropolitane.

Cheltuieli / Investitii eligibile:

 1. cheltuieli pentru proiectare,asistenţă tehnică şi studii (cap. 3.5.3, 3.5.5 și 3.5.6): în limita a 3% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
 2. cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7) sunt eligibile în limita a 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
 3. achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 4. cheltuieli cu lucrări de construcții și montaj al staţiilor de reîncărcare;
 5. cheltuieli aferente instalațiilor electrice, cu excepția cheltuielilor aferente instalației de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidențiate separat în cadrul devizului general;
 6. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 7. cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conținând sintagma “Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu”, maxim 1000 lei;
 8. taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
 9. cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licențe, know-how);

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată.

 

 

Finantari

AFMstatii reincarcarevehicule electrice