Asistenta tehnica autoritati publice

Consultanta si asistenta tehnica pentru autoritati publice

_

Consultanta și asistenta tehnica pentru derularea procedurilor de achizitie publica

Punem la dispozitia autoritatilor publice o echipa formata din experti in domeniul achizitiilor publice si experti tehnici in diverse domenii pentru elaborarea caietelor se sarcini si evaluarea de specialitate a ofertelor tehnice.

Consiliere și asistență tehnică pentru dezvoltare strategică și instituțională
Expertiza noastră ca urmare a experienței în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală a fost fructificată prin elaboarea unui Manual de orientare socio-economică în cadrul Proiectului Completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii în România (CESAR), finanțat prin Banca Mondială. Manualul reprezintă un instrument de referință pentru formarea specialiștilor care oferă servicii de orientare socio-economică, fiind un rezumat al cunostințelor de care are nevoie consultantul socio-economic în activitatea pe care o desfașoară. Manualul poate fi utilizat atât de consultanți în scopul auto-instruirii cât și de formatori ca bază pentru dezvoltarea de programe de instruire.

Externalizarea activităților și expertiza activității AM / OI
Începând cu anul 2011 suntem implicați în contracte de asistență tehnică pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, oferind servicii de suport și externalizare a activităților de evaluare proiecte, verificare administrativă a cererilor de rambursare și efectuare a vizitelor de monitorizare și control.