POIM – Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Valoarea finantarii nerambursabile

Proiecte de tip A  – 10 M Euro

Proiecte de tip B – 49 M Euro

Proiecte de tip C – 3 M Euro

Perioada depunere proiecte

15.05.2020 – 30.09.2020

Descarca fisa de prezentare a programului de finantareClick pentru fisa programului

Descarca fisa punctajClick pentru fisa punctaj

Referinte RomActiv in domeniul medicalClick pentru referinte domeniul medical

Solicitanti eligibili

Pentru proiecte de tip A:

 1. Unitățile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / Unitățile sanitare publice de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
 2. Alte unități sanitare publice inclusiv unități sanitare cu personalitate juridică aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării
 3. Ministerul Sănătății / alte autorități publice centrale și autorități publice locale, sau unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora care au derulat / derulează achiziții în beneficiul unor unități sanitare publice / unități publice de intervenţie integrată / entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină, pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării

Pentru proiecte de tip B:

 1. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)
 2. Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu IGSU

Pentru proiecte de tip C:

 1. Autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile
 2. PM București / autorități publice locale aferente sectoarelor Municipiului București / unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora furnizoare de servicii publice de asistență socială pentru categoriile vulnerabile
 3. Ministerul Educației și Cercetării pentru proiecte care vizează unitățile / instituțiile de învățământ de stat

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile costurile pentru dotările care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020 sau care urmează a fi realizate:

Pentru proiecte de tip A:

Achizitionarea de echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, conform Lista indicativa a echipamentelor medicale recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19, în special, dar fără a fi limitate la:

 1. ventilatoare / monitoare medicale / injectomate /infuzomate / paturi suplimentare și altă  infrastructură de terapie intensivă suplimentară față de cea existentă în unitățile sanitare, recoltoare/teste extracție și diagnostic SARS-Cov-2/substanțe necesare pentru decontaminare/ biocide
 2. combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte, vizieră de protecţie, mănuşi de unică folosință, măști de protecție, izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă.

Pentru proiecte de tip B:

Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală.

Pentru proiecte de tip C:

Dotarea cu echipamente de protecție a personalului în special, dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție

Nu se finanțează executarea de lucrări de construcție / reabilitare

Pentru toate tipurile de proiecte A, B, C:

 1. Managementul de proiect daca prin proiect, se propun achiziții care nu sunt inițiate la data depunerii cererii de finanțare – 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 10.000 euro
 2. Activitățile de informare și promovare a proiectului
 3. Audit financiar