POIM – Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

A. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, combinezoane precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2

B. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu containere mobile sanitare destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei SARS-CoV-2

Actiunile de tip B pot fi propuse doar pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat care nu dispun de acces la reteaua de apa si canalizare!

Pot fi depuse proiecte pentru una sau ambele dintre actiunile descrise mai sus.

Buget diponibil

35 mil. Euro pentru proiecte de tip A in regiunile NE, SE, SM, NV, V si C

15 mil. Euro pentru proiecte de tip A in regiunea Bucuresti-Ilfov

25 mil. Euro pentru proiecte de tip B in regiunile NE, SE, SM, NV, V si C

Valoarea finantarii nerambursabile

250.000 Euro / beneficiar

Finantare nerambursabila 100%

Perioada depunere proiecte

26.10.2020 – 26.01.2021

primul venit – primul servit

Solicitanti eligibili

A. unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu conditia ca acestea sa aiba personalitate juridica

B. autoritatile publice locale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ-teritoriale

B. parteneriatul dintre beneficiarii prevazuti la lit. a) si b)

D. parteneriatele intre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant

Cheltuieli eligibile

Achizitiile realizate pana la momentul depunerii cererii de finantare sau care urmeaza a fi realizate aferente actiunilor finantabile in cadrul apelului de proiecte:

A. echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, combinezoane precum si alte echipamente de acest tip

B. containere mobile sanitare, in limita valorii de 5.000 euro per container, cu conditia contractarii in conditiile legii a serviciilor de vidanjare pe toata durata utilizarii containerelor sanitare mobile

C. Managementul de proiect, ca parte integranta a proiectelor si limitat la maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, maxim 5.000 euro

D. Activitatile de informare si promovare a proiectului;

E. Audit financiar