Granturi pentru digitalizarea IMM

Buget disponibil apel 2021

100.000.000 Eur pentru IMM care NON IT

Finantare nerambursabila

30.000 – 100.000 Euro

Grant = maxim 90%

Perioada depunere proiecte

mai – august 2021

Solicitanti eligibili

Pentru proiectele care vizeaza acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-rilor cu profil NON IT

 1.  IMM-uri cu obiect principal de activitate altul decat TIC – sunt excluse de la finantare IMM care au avut autorizate codurile CAEN 2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219
 2. IMM-uri cu media cifrei de afaceri in ultimii 3 ani cel putin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile

Cheltuieli eligibile digitalizare IMM

Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate.

 1. Cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect.
 2. Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea aplicației de proiect
 3. Cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.
 4. Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server (maxim 10.000 lei).
 5. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii unui nume de domeniu nou.
 6. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii soluției de semnătură electronică.
 7. Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.
 8. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.
 9. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din tehnologiei informatiei pentru comerțul electronic.
 10. Cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service.
 11. Cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller.
 12. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele.
 13. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului.
 14. a) Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect
 15. b) Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului.
 16. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate şi a personalului care va asigura mentenanţa.
 17. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară conform reglementărilor naționale, și tehnică din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele POC.
 18. Servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
 19. Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

Solicita consultanta pentru digitalizare IMM