Granturi pentru digitalizarea IMM (PNRR)

Buget disponibil

347.500.000 Euro

Finantare nerambursabila

Microintreprinderi 30.000 Eur

Intreprinderi mici 50.000 Eur

Intreprinedri mijlocii 100.000 Eur

Grant 90%

Perioada depunere proiecte

februarie – iunie 2023

Solicitanti eligibili

 IMM cu profil NON IT care nu au desfasurat in ultimul an fiscal (2022) activitati autorizate in urmatoarele domenii: 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399

Cheltuieli eligibile digitalizare IMM

a. cheltuieli cu servicii de consiliere/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului;
b. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
c. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
d. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
e. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
f. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
g. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
i. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
j. cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică IT – Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect;
k. cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – in cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.
Cheltuielile din categoriile a si j nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

Solicita consultanta pentru Digitalizare IMM