Granturi pentru digitalizarea IMM

Buget disponibil

100.000.000 Eur pentru IMM care NU au profil IT
50.000.000 Eur pentru IMM cu profil IT

Finantare nerambursabila

30.000 – 100.000 Eur per IMM cu profil non IT

Grant = max 90%

1.000.000 – 6.000.000 Eur per IMM cu profil IT

Perioada depunere proiecte

noiembrie  – decembrie 2020

Solicitanti eligibili

A. Pentru proiectele care vizeaza dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul TIC care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice

 1.  IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania, al caror obiect de activitate este in domeniul TIC
 2. IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clustelor al caror obiect de activitate este in domeniul TIC
 3. Consortii formate din entitatile de mai sus si intreprinderi, respectiv IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania

B. Pentru proiectele care vizeaza acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-rilor din alte sectoare de activitate decat TIC

 1.  IMM-uri cu obiect principal de activitate altul decat TIC

Cheltuieli eligibile firme IT&C

Activitati pentru dezvoltarea de produse inovative in domeniul TIC, de tipul:

 1. Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune
 2. Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala echipamente TIC achizitionate prin proiect
 3. Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea BD, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica, inclusiv resurse de stocare si procesare

Cheltuieli eligibile digitalizare IMM

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive si echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect
 2. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect
 3. Activitati aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice aplicației de proiect și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul); achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office
 4. Activități aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei)
 5. Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”
 6. Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;
 7. Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități
 8. Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic
 9. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare si/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect)
 10. a) Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect
 11. b) Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului
 12. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța
 13. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară
 14. Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

Solicita consultanta pentru digitalizare IMM