Masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Beneficiari eligibili

A. Fermieri/Membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA):

 • Persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă;
 • Membru al unei gospodării agricole care se autorizează cu statul minim de PFA.

B. Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

C. Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

D. Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate comerciala cu capital privat / Societate agricolă / Societate cooperativă de gradul 1 (societăți cooperative meșteșugărești și societati cooperative de consum (Legea 1/2005)) / Cooperativă agricolă (Legea 566/2004).

Valoarea finantarii nerambursabile

Alocare financiară program: 50.000.000 euro

70.000 Euro/proiect pentru activităților de productie

50.000 Euro/proiect pentru alte activități

Perioada depunere proiecte

Data lansarii: 29.10.2021

29.10.2021 – 29.11.2021 – prag de calitate de 40 puncte

30.11.2021 – 29.12.2021 – prag de calitate de 30 puncte

30.12.2021 – 31.01.2022 – prag de calitate de 25 puncte

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Operatiuni / Activitati eligibile

 • Activități productive: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, produse electrice, electronice, fabricarea de peleți;
 • Activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii);
 • Activități turistice: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local;
 • Servicii medicale: cabinete stomatologice, medicină generală;
 • Servicii sociale;
 • Servicii sanitar-veterinare;
 • Alte tipuri de servicii: reparații mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din mediul rural, etc.

Cheltuieli eligibile

 • Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA).
 • Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de persoane și de mărfuri;
 • Achizitia mijloacelor de digitalizare (ex: automatizare, crearea de platforme proprii pentru vânzări/rezervari on-line etc.) – obligatoriu pentru punctaj
 • Achizitia de echipamente care vizeaza protectia mediului (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de eficientizare energetică, acțiuni de reciclare) – obligatoriu pentru punctaj
 • Achiziționarea de terenuri construite çi neconstruite pentru activitățile propuse prin proiect (în limita a maxim 10% din valoarea sprijinului acordat);
 • Cheltuieli cu mijloace de transport specializate;
 • Costurile cu elaborarea proiectului: consultanță, proiectare.

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Masura 6.2