Masura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in mediul rural

Beneficiari eligibili

A. Microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spațiul rural;
B. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

Valoarea finantarii nerambursabile

Finantare nerambursabila: max. 200.000 Euro/beneficiar

Intensitatea finanțării nerambursabile

Minim 70% din totalul cheltuielilor eligibile

Intensitatea finanțării se poate majora până la 90% pentru activități de producție.

Perioada depunere proiecte

iulie – august 2021 (estimat)

Buget: 100.000.000 Euro

Criterii de acordare: in ordinea descrescatoare a punctajului

Atenție: Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.

Operatiuni / Activitati eligibile

Investiții pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricarea produselor electrice, electronice;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Investiții pentru activități mestesugăreçti:

 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).

Investiții pentru activități turistice:

 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local.

Investiții pentru furnizarea de servicii:

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc;

Alte investiții eligibile:

 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului.

Cheltuieli eligibile

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Prin instrumentul financiar:

 • Fondul de rulment in conditiile art 45 din Regulamentul 1305/2013;
 • TVA, în condițiile prevăzute la 37 (11) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;
 • Achiziția de terenuri neconstruite çi terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta achizitia de teren) în limita a 10% plătită destinatarului final prin instrumentul financiar,
 • Achizitia de constructii legate direct de activitatea non-agricola desfasurată;
 • Mijloace de transport marfa sau de transport specializate necesare pentru desfasurarea activitatii non- agricole finantate;
 • credite de sine stătătoare pentru fond de

Solicita consultanta pentru obtinerea unei finantari pentru Masura 6.4