Beneficiari eligibili

Microintreprinderi & IMM din toata Romania.

Valoarea finantarii nerambursabile

15% din cifra de afaceri (maxim 150.000 Eur)

Perioada depunere proiecte

15 octombrie 2020 (estimat)

Criterii de eligibilitate

 1. Societatea a obtinut certificat de situatii de urgenta in baza OUG29/2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare
 2. Societatea a inregistrat profit din exploatare, in unul din ultimele doua exercitii financiare (2018 sau 2019) inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse conform legii
 3. Societatea dispune de cofinantare la constituirea capitalului de lucru in procent de 15 % din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru potrivit prevederilor legale in vigoare
 4. Societatea mentine sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim 6 (sase) luni de la data acordarii grantului

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 2. Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate
 3. Cheltuieli privind chiria pe baza de contract legal incheiat
 4. Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente
 5. Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectie impotriva raspandirii virusului COVID
 6. Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activitatii curente
 7. Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente pentru reluarea activitatilor economice
 8. Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Solicita consultanta pentru obtinerea unui GRANT pentru Capital de lucru