Finantare nerambursabila de maxim 1.000.000 Euro/proiect

POC 4.1.1 – „Investiții în activități productive”

Beneficiari eligibili

IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P – Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

Valoarea finantarii nerambursabile

50.000 eur1.000.000 eur / proiect

Intensitatea finantarii nerambursabile:

 • 95% pentru micro-întreprinderi
 • 90% pentru întreprinderi mici
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii

Perioada depunere proiecte

Estimat: noiembrie 2021

Termen limita depunere proiecte: 30 zile calendaristice de la lansarea apelului

>>> Descarca Fisa Investitii IMM

Scopul programului de finantare

Scopul programului de finantare este de a consolidare poziția pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Vor fi finantate doar IMM-urile care au inregistrat o scadere de minim 10% a CIFREI DE AFACERI in 2020 fata de 2019.

Cheltuieli eligibile

Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii (max. 50% din valoarea proiectului)

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii.
 • Cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite –

Nu se permite achiziția facilităților de cazare din cadrul codului CAEN 5520, precum și achiziția de sedii de birouri sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare.

Dotarea cu active corporale, necorporale

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1, Subgrupa 2.2, Clasa 2.3.6 sau Grupa 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care se solicita finanţare.

Alte cheltuieli

 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului).
 • Cheltuieli cu achizitionarea de active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare (valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale).
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei fără TVA.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Cheltuieli neeligibile

 • Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.
 • Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă, dar este obligatorie.
 • Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.
 • Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

Solicita consultanta pentru Investiții în activități productive