Programul Național de Sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023

Perioadă depunere proiecte

Depunere continuă pana in iulie 2023

Criterii de acordare: primul venit, primul servit

Alocare financiară

47.700.000 Euro pentru anul 2021

Valoarea finanțării nerambursabile

70% pentru microîntreprinderi & IMM
25% pentru alte intreprinderi

>>> Descarcă fișa de prezentare a programului de finanțare: Fisă PNS Investiții 2019-2023

Scopul programului de finanțare

Scopul programului de finantare este de realiza investitii destinate îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și pentru creșterea competitivităţii acesteia și se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole.

Beneficiari eligibili

Întreprinderile vinicole = unități care desfășoară activitate economică de producție,
prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, organizate ca:
A. persoane juridice cu domiciliul fiscal în România:

  1. IMM-uri cu max 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală < 10/50 M Eur
  2. microîntreprinderi cu max 9 angajati
  3. întreprinderi maxim 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală < 200 M Eur

B. institutii si unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă

C. persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale

D. asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale, constituite conform
legislaţiei naţionale în vigoare

Operațiuni eligibile

A. construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare

B. renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare
și vânzare și a sălilor de degustare

C. achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției,
producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu
destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Solicită consultanță pentru obținerea unei finantari prin PNS Sector Vitivinicol