Programul Start-Up Nation 2022

Beneficiari eligibili

Orice intreprindere înființată după 01 ianuarie 2020 și înregistrată  ca societate comercială (inclusiv SRL-D) sau societate cooperativă

Valoarea finantarii nerambursabile

▪ Intensitatea finanțării – maxim 95% din cheltuielile eligibile (85% pentru punctaj maxim), maxim 100.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă) / maxim 200.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a 2 locuri de muncă)
Plata se va face pe baza de cerere de rambursare pe baza de decont de cheltuieli realizate

Perioada depunere proiecte

mai 2022

>>> Descarca Fișa pentru Finantare nerambursabila SUN_2022

Scopul programului de finantare

Stimularea înființării și dezvoltării IMM și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

Cheltuieli eligibile

 • Achizitia echipamente tehnologice și utilaje noi
 • Achiziţia de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – fara destinatie locativa
 • Achizitia de spații mobile de lucru / producţie / prestări servicii / comerț (ex: corturile pentru organizare evenimente, baloanele presostatice etc)
 • Achizitia de mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTVuri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003.
 • Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei (cu exceptia celor 100% electrice ) și maxim 1 autoturism / beneficiar. Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate
 • Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților
 • Pachet digital in limita a minim 25.000 lei, ce trebuie sa contina minim: site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului online, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare. Optional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete
 • Achizitia de mobilier si aparatura de birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 • Cheltuieli cu: salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii, in sumă forfetară de maximum 30.000 lei /
  60.000 lei (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă / a doua locuri de munca)
 • Curs de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii
  Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate (ex: dobanzi, comisioane etc), pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului, pentru perioada de implementare
 • Achizitia de active necorporale (software, francize, licențe, brevete de inventie)
 • Consultanță si asistenta pentru elaborarea si implementare proiectului (in limita a 10.000 lei)
 • Două plăcuțe informative obligatorii, în valoare de maxim 500 de lei

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare proiecte de investitii IMM

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinere finantare nerambursabila este 15.000 Lei, din care 10.000 Lei pentru Etapa 1 si 5.000 Lei pentru Etapa 2..

Modalitatea de plata

 • 2.000 Lei in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta si analiza initiala
 • 2.000 Lei in termen de 5 zile de la emiterea facturii inainte de inregistrarea proiectului la finantator
 • 6.000 Lei in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
 • 5.000 Lei in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare

Solicita consultanta pentru Start-Up Nation 2022