Proiecte finantate prin POCU 2014-2020

# FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului

Proiect POCU/483/4/1/128464 # FAPTE – Regenerare Urbana Amurgului

RomActiv Business Consulting, implementeaza, in calitate de Partener al Primariei Sector 5 Municipiul Bucuresti, proiectul cu titlul #FAPTE – Regenerare Urbana Amurgului – cod SMIS 2014+: 128464