Scopul programului de finantare este construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme.

Beneficiari eligibili: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora (comune/orase/municipii).

Valoarea finanțării nerambursabile: maxim 1.000.000 Euro/proiect.

Intensitatea finanțării este 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Criterii de eligibilitate:

  • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția;
  • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiției, pe o perioadă de min 5 ani de la ultima tranșă de plată;
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Perioadă depunere proiecte: august – octombrie 2021.

Alocare financiară program: 100,66 mil Euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

agricoldrumuri agricolegrantinvestitiimarketingmasura 4.3PNDRprogram national de dezvoltare ruralasubmasura 4.3