Scopul programului se referă la creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante performante în raport cu structura agricolă actuală; modernizarea fermelor; îmbunătățirea activelor fixe.
 

Beneficiari eligibili

A. Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate
B. Cooperative agricole și societățile cooperative agricole
C. Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor

Valoarea finanțării nerambursabile:

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși:
70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO)
90% pentru formele asociative

Perioadă depunere proiecte: iunie – iulie 2021 (estimat)in ordinea descrescatoare a punctajului

Alocare financiară program: 760.000.000 Euro (vegetal + zootehnic)

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

ferme vegetalegrantinvestitiiPNDRprivatprogram national de dezvoltare ruralaspațiu rural