Scopul programului se referă la:

 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi a creșterii calităţii produselor obţinute;
 • Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale precum și încurajarea dezvoltării formelor asociative;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 • Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei.

Beneficiari eligibili

A. Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL, societate comercială cu capital privat, societate agricolă), cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

B. Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare și didactice;

C. Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;

D. Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;

E. Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.


Finantare nerambursabila:

 • Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Intensitatea finantarii nerambursabile: 

Se va putea majora cu 20%, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși:

 • 70% pentru fermele mici și medii (cu dimensiune până la 250.000 euro SO);
 • 90% pentru formele asociative.

Perioadă depunere proiecte: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022

 •  In ordinea descrescatoare a punctajului

Alocare financiară:

 • Achizitii simple si echipamente irigatii in ferma: 125 mil. €
 • Conditionare, procesare in ferma si marketing: 55 mil. €
 • Achizitii utilaje (tineri fermieri): 75 mil. €
 • Legume si cartofi (productie primara, conditionare si marketing): 100 mil. €
 • Legume si cartofi (conditionare, procesare si marketing): 50 mil. €

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

ferme vegetalegrantinvestitiiPNDRprivatprogram national de dezvoltare ruralaspațiu rural