Scopul programului de finantare este de a sprijini diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie.
 

Beneficiari eligibili

A. Fermieri/Membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA)
B. Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai desfasurat
C. Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de max 3 ani fiscali , care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 
D. Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL /  Societate agricolă / Societate cooperativă de gradul 1 (societăți cooperative meșteșugărești și societati cooperative de consum (Legea 1/2005)) / Cooperativă agricolă (Legea 566/2004)

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • 70.000 Euro/proiect pentru activităților de productie
  • 50.000 Euro/proiect pentru alte activități

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

  • 70% după semnarea deciziei de finanțare
  • 30% se va acorda in functie de implementarea corecta a planului de afaceri

Perioadă depunere proiecte: iulie – august 2021

Alocare financiară program: 50.000.000 euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

grantinvestitiimeșteșuguri de producțiemeșteșuguri tradiționalenon-agricolPNDRprogram national de dezvoltare ruralaspațiu rural