Scopul programului de finantare este de a sprijini diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural, încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie, digitalizarea activităților din mediul rural și încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.
 

Beneficiari eligibili

A. Fermieri/Membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA):

  • Persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă;
  • Membru al unei gospodării agricole care se autorizează cu statul minim de PFA.

B. Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

C. Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

D. Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate comerciala cu capital privat / Societate agricolă / Societate cooperativă de gradul 1 (societăți cooperative meșteșugărești și societati cooperative de consum (Legea 1/2005)) / Cooperativă agricolă (Legea 566/2004).


Valoarea finanțării nerambursabile:

  • 70.000 Euro/proiect pentru activităților de productie
  • 50.000 Euro/proiect pentru alte activități

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

  • 70% după semnarea deciziei de finanțare
  • 30% se va acorda in functie de implementarea corecta a planului de afaceri

Perioadă depunere proiecte: iulie – august 2021


Alocare financiară program: 50.000.000 euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

grantinvestitiimeșteșuguri de producțiemeșteșuguri tradiționalenon-agricolPNDRprogram national de dezvoltare ruralaspațiu rural