Scopul programului de finantare este de a realiza creșterea competitivității, diversificarea producției, creşterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole:
  1. creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obţinute
  2.  dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare
  3.  eficientizarea costurilor de producţie și protejarea mediului prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, reducerea consumului de energie, promovarea utilizării perdelelor naturale de protecție și a agriculturii de precizie
Beneficiari eligibili

A. Fermieri – PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA, Societate agricola
B. Organizații și grupuri de producători și cooperative (societăți cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol și deservesc interesele membrilor

Valoarea finanțării nerambursabile:

Proiecte achizitii simple

  • 100.000 Euro pentru ferme mici
  • 200.000 Euro pentru ferme medii
  • 300.000 Euro pentru ferme mari

Proiecte achizitii complexe

  • 450.000 Euro pentru ferme mici
  • 1.500.000 Euro pentru ferme medii
  • 1.500.000 Euro pentru ferme mari

Intensitatea finantarii nerambursabile

50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de ferme (mici, medii și mari) și formele asociative și până la 70% în cazul fermelor mici, medii si pentru proiectele ce vizeaza obtinerea de material de plantare fructifer.

Perioadă depunere proiecte: februarie – martie 2022 (estimat)

Alocare financiară program:

  • 122,7 mil. Euro (suplimentare din CFM) + 11,4 mil. euro (disponibil din buget 2014-2020)

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

exploatatii pomicolegrantinvestitiiPNDRpomicolpomiculturaprogram national de dezvoltare rurala