Scopul programului de finantare este de a sprijini realizarea de investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe.
 

Beneficiari eligibili

A. Întreprinderi (microîntreprinderi, IMM și mari), PFA, II, IF, SRL, SNC, SCS, SA, SCA
B. Cooperative agricole, Grupuri și organizații de producători cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Microîntreprinderi & intreprinderi mici – 800.000 Euro
 • Întreprinderi mijlocii & Forme asociative – 1.100.000 Euro
 • Întreprinderi mari & Forme asociative – 1.500.000 Euro

Intensitatea finanțării nerambursabile:

 • 50% pentru microîntreprinderi, IMM, forme asociative
 • 40% pentru întreprinderi mari
 • 70% pentru investiții colective

Perioadă depunere proiecte: 14.10.2021 – 14.01.2022

Alocare: 20.471.752 Euro

Operatiuni & Activitati eligibile:

 1. Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a fructelor pentru:
  • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează fructe
  • înființarea, Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu
  • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă
  • Echipamente/utilaje cu un consum redus de energie necesare pentru desfășurarea activității proprii
  • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul & comercializarea produselor
 2. Investiții în active necorporale pentru:
  • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
  • achiziționarea de tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
  • achiziţionarea de software
 •  

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

depozitarefructegrantinvestitiimarketingPNDRpomicolprocesareprogram national de dezvoltare ruralasector pomicol