Scopul programului de finantare este de a susține depozitarea, conditionarea, procesarea şi marketingul produselor agricole.

Beneficiari eligibiliÎntreprinderi definite conform legislației naționale în vigoare, cu excepția formelor asociative (cooperative agricole, grupuri de producători).

Valoarea finanțării nerambursabile:

Investitii noi (doar plante proteice)

  • 800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
  • 1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
  • 1.500.000 Euro pentru intreprinderi mari

Modernizari & Extinderi

  • 600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
  • 1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
  • 1.200.000 Euro pentru intreprinderi mari

Intensitatea finanțării nerambursabile:

  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri
  • 40% din totalul cheltuielilor eligibile pentru intreprinderi mari

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%, iar astfel va putea fi punctat la principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.

Perioadă depunere proiecte: iulie – august 2021

Alocare financiară program: 140.000.000 Euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

depozitaregrantinvestitiimarketingmasura 4.2PNDRprocesareproduse agricoleprogram national de dezvoltare rurala