Scopul programului de finantare este de a susține depozitarea, conditionarea, procesarea şi marketingul produselor agricole.

Beneficiari eligibili: Întreprinderi (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SRL) și forme asociative (cooperative agricole, societăți cooperative, grupuri și organizații de producători).


Valoarea finanțării nerambursabile:

Investitii noi (doar plante proteaginoase)

  • 800.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
  • 1.200.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
  • 1.500.000 Euro pentru intreprinderi mari & forme asocaitive

Modernizari & Extinderi

  • 600.000 Euro pt micro & intreprinderi mici
  • 1.000.000 Euro pentru intreprinderi mijlocii
  • 1.200.000 Euro pentru intreprinderi mari & forme asocaitive

Intensitatea finanțării nerambursabile:

  • 50% pentru IMM-uri și forme asociative
  • 40% pentru alte întreprinderi
  • +20% pentru investiții colective

Solicitantul poate opta pentru diminuarea intensității de bază cu minim 5%, iar astfel va putea fi punctat la principiul de selecție utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul.


Perioadă depunere proiecte: 08.10.2021 – 07.01.2022


Alocare financiară program: 182.777.722 Euro

Pe 2 componente distincte:
– Modernizări – produse agricole: 143.611.067 Euro
– Investiții noi, extindere și modernizare – plante proteaginoase: 39.166.655 Euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

depozitaregrantinvestitiimarketingmasura 4.2PNDRprocesareproduse agricoleprogram national de dezvoltare rurala