Beneficiari eligibili in cadrul programului:

 • UAT organizate la nivel de comune, orase, municipii, judete

Perioada de depunere a proiectelor: 23 septembrie – 8 noiembrie 2021

Buget disponibil: 50 miliarde lei

Finantare ETAPA 1:

 • Comune – 4.000.000 lei
 • Orase – 7.000.000 lei
 • Municipii – 10.000.000 lei
 • Municipii resedinta de judet – 43.000.000 lei
 • Sectoare Municipiul Bucuresti – 35.000.000 lei
 • Consilii Judetene – 140.000.000 lei

Cheltuieli / Investitii eligibile:

 1. alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
 2. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;
 3. drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
 4. poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
 5. sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.
 

Finantari

Anghel SalignyPNI