Investiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact reducerea consumului de energie și a emisiilor GES și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I5 Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Beneficiari eligibili

  • Operatori economici – microîntreprinderi,  întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României,  respectand condiția înregistrării la ONRC

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea maximă a ajutorului de stat este 1.200.000 euro pe întreprindere, reprezentând 30% din costurile eligibile. Intensitatea va fi majorată cu 20% în cazul ajutoarelor acordate microintreprinderilor și întreprinderilor mici, şi cu 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

  • Pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15%
  • Pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 5%, conform Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153/01), Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 ­ 31 decembrie 2027) publicată pe pagina electronică a Ministerului Energiei, secțiunea dedicată PNRR, I5.

*Finanțarea este eligibilă pentru un singur proiect (definit ca o singură intervenție și/sau pachet de intervenții)  la nivelul unei intreprinderi, indiferent de numărul de sucursale/puncte de lucru/filiale pentru care aplică.

Alocare financiară: 62.000.000 euro

Perioada depunere proiecte

  • Dată şi oră începere depunere de proiecte: 30.06.2022, ora 10,00

  • Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31.08.2022, ora 17,00

 
 

Finantari

FinantareInvestiția I5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrialPNRR – Pilonul I. / Componenta C6. Energie