Scopul programului de finantare este de a realiza investitii destinate îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și pentru creșterea competitivităţii acesteia. Se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole.
 
Beneficiari eligibili: IMM, microîntreprinderi & întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați care își desfășoară activitatea econimică de producție, presări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol. 

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi & IMM
  • 25% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi

Perioadă depunere proiecte: depunere continua – primul venit, primul servit.

Alocare financiară program: 47,7 milioane Euro

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

grantpnspns vitivinicolproduse viticoleviticulturavitivinicol