POC 4.1.1 – „Investiții în activități productive”

Finantare nerambursabila de maxim 1.000.000 Euro/proiect

 

Scopul programului de finantare este de a consolidare poziția pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Vor fi finantate doar IMM-urile care au inregistrat o scadere de minim 10% a CIFREI DE AFACERI in 2020 fata de 2019.

Beneficiari eligibili

IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P – Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

Valoarea finantarii nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 eur maxim 1.000.000 eur cu o intensitate a finantarii (% din valoarea eligibila a proiectului) de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Perioada depunere proiecte

Estimat: noiembrie 2021

Termen limita depunere proiecte: 30 zile calendaristice de la lansarea apelului

 

Finantari

1.000.000 euro4.1.1activitati productiveFinantarefinantare nerambursabilafinantare nerambursabila IMMPOCPOC 4.1.1