Prin Programul Operational de Competitivitate – Axa 2 – Actiunea 2.3.3 – Sectiunea e-Educatie, se finanteaza achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si alte echipamente & dispozitive electronice pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat.

Perioada de depunere a proiectelor: 2 noiembrie 2020 – 1 februarie 2021 (primul venit, primul servit)

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

a) unităție de învățământ preuniversitar de stat: scoli & liceefinantare nerambursabila 100%

b) UAT (primaria) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT – finantare nerambursabila 98%

 

Finantari

eEducatiefinantare unitati de invatamantPOCtablete scolare