Prin POIM – Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 se poate obtine o finantare nerambursabila de maxim 250.000 Euro per beneficiar, maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala si containere mobile sanitare.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat: scoli & liceefinantare nerambursabila 100%

b) UAT (primaria) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT – finantare nerambursabila 100%

Perioada depunere proiecte 25.10.2020 – 25.01.2021 (primul venit – primul servit).

 

 

Finantari

containere mobile sanitareechipamente de protesctie medicalaliceescoliunitati de invatamant