Prin POIM – Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 se poate obtine o finantare nerambursabila de maxim 2.150.000 Euro per beneficiar, maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru instalarea unor sisteme de detectare, semnalizare si alarmare si realizarea instalatiilor pentru fluide medicale.

Beneficiari eligibili in cadrul programului:

Spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat desemnate prin OMS 555 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, prin:

  • Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora
  • Alte autorități și instituții publice centrale, pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/ Spitalul Universitar de Urgență Elias
  • Consilii Județene / Consilii locale/ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru spitalele publice de fază I și II și suport COVID, din sistemul sanitar de stat, din rețeaua sanitară a acestora

Pentru proiecte de tip A: Valoare maximă finantare per proiect –  150.000 Eur.

Pentru proiecte de tip B: Valoare maximă finantare per proiect –2.000.000 Eur.

Valoarea maximă a finanțării pentru proiecte tipul A și B este de 2.150.000 Eur.

Activitati & Cheltuieli eligibile

Acţiuni de tip A:

Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii

Acţiuni de tip B:

Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale

Perioada depunere proiecte martie – decembrie 2021 (primul venit – primul servit).

 

Finantari

fluide medicalepoim covidspitale