Portofoliu public

PORTOFOLIU PUBLIC

De mai bine de 10 ani oferim servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinerea de fonduri nerambursabile si implementarea proiectelor de investitii pentru dezvoltarea institutionala si a infrastructurii autoritatilor publice.

_
dimitry-anikin-QrVhEt93czA-unsplash-optimized

RomActiv Business Consulting a contribuit la elaborarea și implementarea unui număr de peste 200 de proiecte pentru entități publice finanțate din fonduri nerambursabile în valoare de peste 450 de milioane de euro, în cadrul mai multor programe de finanțare nerambursabilă:

• Programul IMPACT – 18 proiecte in domeniu cercetarii în valoare de peste 70 milioane de euro

• Programul FEADR (Măsurile 125 și 322) – peste 30 de proiecte de infrastructură publică în mediul rural în valoare eligibilă de peste 70 milioane de euro

• Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – 5 proiecte în valoare de peste 1 milion de euro
 referință: strategia de dezvoltare a jud. Dâmbovița

• Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 – peste 15 proiecte în valoare de peste 35 milioane de euro

• Programul Operațional Regional 2007-2013 – peste 40 de proiecte de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii urbane, având o valoare eligibilă de peste 200 milioane de euro
  referință:
Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița
Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava din orasul Corabia – Olt și introducerea în circuitul turistic
Consolidare, restaurare şi conservare Arcul de Triumf – Bucureşti
Lucrări de modernizare a infrastructurii S.C. Moreni Parc Industrial S.A. – Dâmbovița
Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a Zonei de Acţiune Urbană din municipiul Târgoviște – Dâmbovița

• Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013 – 3 contracte de asistență tehnică în valoare totală de peste 1,5 milioane de euro încheiate cu autorități responsabile pentru gestionarea fondurilor nerambursabile europene

• Programul PNDR 2014-2020 (Măsurile 4.3, 7.2, 7.6 si Leader) – peste 90 de proiecte de infrastructură publică în mediul rural în valoare eligibilă de peste 80 milioane de euro

• Programul POC 2014-2020 (Axa1) – 4 proiecte in domeniul cercetarii în valoare eligibilă de peste 30 milioane de euro

NOU BROȘURA PORTOFOLIU BENEFICIARI PUBLICI 

Elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare locală, din bugetele proprii – peste 45 proiecte.
referințe:
 > Strategia de dezvoltare a Judetului Bihor
 Strategia de dezvoltare a Judetului Dambovita
 > Strategia de dezvoltare a comunei Ibănești – jud. Mureș
 > Strategia de dezvoltare a orașului Găești – jud. Dâmbovița
 > Strategia de dezvoltare a oraşului Ştei – jud. Bihor
 > Strategia de dezvoltare a oraşului Iernut – jud. Mureş
 > Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Toplița, Județul Harghita

 

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala pentru Zone Urbane Marginalizate din orase cu peste 20.000 locuitori
In calitate de membri ai GAL si parteneri in cadrul unor poiecte finantate prin POCU 2014 – 2020 AP5/PI 9.vi/OS 5.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, RomActiv Business Consulting a contribuit la elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala pentru zone urbane marginalizate (ZUM) din GalatiTirgu MuresMediasMoinesti si Sector 4.

RomActiv a participat la implementarea Proiectului „Completarea Sprijinului Financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii în România” (CESAR) inițiat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și derulat în perioada 2010-2014:

• Elaborarea unui „Manual de Orientare Socio-Economică” în perioada 2010-2011 – utilizat pentru instruirea persoanelor care oferă servicii de consultanță socio-economică – și actualizarea acestuia în anul 2013

• Înființarea și gestionarea unor Centre de Orientare Socio-Economică (C.O.S.E.) în perioada 2011-2014 în județele Argeș, Bihor, Dâmbovița, Olt, Mureș și Teleorman – în această perioadă am consiliat un număr de peste 3.000 de persoane ocupate în mediul rural în vederea creșterii veniturilor obținute din activitățile agricole

• Elaborarea unui număr de 20 de proiecte standard pentru solicitanții care au depus proiecte pentru dezvoltarea de ferme mici în cadrul PNDR 2007-2013: descarcă modele standard (152MB)