Programul Operational Infrastructura Mare – POIM

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE – POIM

_
karsten-wurth-0w-uTa0Xz7w-unsplash-optimized

POIM 2014-2020 susține două din provocările menţionate (domeniile Infrastructură şi Resurse) în cadrul temelor prioritare europene stabilite prin Strategia Europa 2020:
Obiectiv Tematic 7 – Promovarea transportului sustenabil şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
Obiectiv Tematic 6 – Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
Obiectiv Tematic 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi managementul riscurilor;
Obiectiv Tematic 4 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.

POIM 2014-2020 cuprinde 7 Axe Prioritare (AP). În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe măsurile de finanțare din linkurile de mai jos [fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

Transport

  • AP1 – Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
  • AP2 – Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T
  • AP3 – Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul

Mediu

Eficienţă Energetică

  • AP7 – Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon