Programul COMERȚ SI SERVICII

Scopul programului de finantare
  • Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora.

Beneficiari eligibili

  • Societăţile comerciale IMM & Cooperative

Valoarea finantarii nerambursabile

  • Bugetul pentru 2022: 50.000.000 lei
  • Finantare maxim 75% din cheltuielile eligibile, maxim 300.000 lei/beneficiar

Perioada depunere proiecte

  • Estimare: mai 2022

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare proiecte de investitii IMM

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta este de 8% din valoarea ajutorului nerambursabil aprobat + TVA, (minim 15.000 lei) din care 12.000 lei pentru Etapa 1 si diferenta pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata

  • 4.000 lei plus TVA in 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta
  • 8.000 lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
  • diferenta lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare
 

Finantari

FinantareProgramul COMERȚ SI SERVICII