Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Beneficiari eligibili

  • Orice intreprindere IMM (Legea 31/1990, Legea 1/2005, OUG 6/2011) societati comerciale, societati cooperative, SRL-D.

Valoarea finantarii nerambursabile

  • Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 157.624.000 lei.
  • Intensitatea finanțării maxim 95% din cheltuielile eligibile (85% pentru punctaj maxim), maxim 100.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă) / maxim 200.000 lei/beneficiar (pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a 2 locuri de muncă).
  • Plata se va face pe baza de cerere de rambursare pe baza de decont de cheltuieli realizate.

Perioada depunere proiecte

  • Estimare privind data de lansare: 2022

Oferta servicii de consultanta 

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinere finantare nerambursabila este de 15.000 Lei fara TVA, din care 10.000 Lei pentru Etapa 1 si 5.000 Lei pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata

  • 2.000 Lei fara TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta si analiza initiala
  • 2.000 Lei fara TVA in termen de 5 zile de la emiterea facturii inainte de inregistrarea proiectului la finantator
  • 6.000 Lei fara TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
  • 5.000 Lei fara TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare.
 

Finantari

FinantareProgramul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM