Programul National de Dezvoltare Locala 2 – PNDL 2

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2

_
sherise-KSgAN1VaMCo-unsplash-optimized

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

Pentru beneficiarii de finantare in cadrul programului PNDL 2, oferim urmatoarele servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru pregatirea si implementarea proiectelor:

 • consultanta si asistenta pentru completarea documentelor necesare inregistrarii proiectelor la MDRAPFE
 • consultanta si asistenta pentru pregatirea documentatiei tehnice necesare semnarii contractului de finantare
 • consultanta si asistenta in domeniul achizitiilor publice pentru toate procedurile de achizitii din proiect
 • consultanta si asistenta tehnic pentru managementul proiectului si contractului de finantare (notificari, cereri de plata, acte aditionale, modificari de solutie, raportari tehnice si financiare)

Obiective de investiţii

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei
 • sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate
 • unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat
 • unităţi sanitare
 • drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
 • poduri, podeţe sau punţi pietonale
 • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre
 • platforme de gunoi
 • pieţe publice, comerciale, târguri, oboare
 • modernizarea bazelor sportive
 • sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora
 • infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora