Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – PNDR

_
noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash-optimized

PNDR 2014-2020 contribuie la consolidarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi a mediului rural, începută odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi susţinută prin PNDR 2007-2013.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare ale PNDR:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]

 • Sm 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică PNDR_M 7_SM 7.2
 • Sm 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural PNDR_M 7_SM 7.6
 • Sm 8.1 – Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite PNDR_M 8_SM 8.1

Obiectivele principale ale Programului Național de Dezvoltare Rurală se referă la:

 • Creșterea competitivității agriculturii
 • Gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice
 • Dezvoltarea rurală echilibrată, reducând decalajele economice și sociale dintre diverse zone ale țării
 • Investiții necesare îmbunătățirii performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020:

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesarea produselor agricole
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat