Scopul programului de finantare este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID.

 

Beneficiari eligibili: IMM & intreprinderi mari din domeniul HORECA & agentii de turism.

Coduri CAEN eligibile: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7911, 7912, 7990.

Valoarea finantarii nerambursabile: 20% din reducererea cifrei de afaceri 2020, față de 2019, maxim 800.000 Euro.

Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/a în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Perioada depunere proiecte: aprilie – mai 2020 (estimat).

Alocare financiara program: 500.000.000 Euro

 

 Mai multe detalii aici

 

Finantari

agentii turismgrantgrant covidgrant horecagrant horeca 800.000horeca