Schema de ajutor de minimis pentru Sectorul Cultural Independent

 
Scopul programului de finantare
 • Susținerea beneficiarilor prevăzuți în prezenta Schemă, a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiari eligibili

 • Societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfasoara activitati conform urmatoarelor coduri CAEN:
  ▪ 1820. Reproducerea inregistrarilor
  ▪ 4761. Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
  ▪ 5811. Activitati de editare a cartilor
  ▪ 5911. Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
  ▪ 5912. Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
  ▪ 5913. Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
  ▪ 5914. Proiectia de filme cinematografice
  ▪ 5920. Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
  ▪ 7420. Activitati fotografice
  ▪ 8230. Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
  ▪ 8552. Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
  ▪ 9001. Activitati de interpretare artistica (spectacole)
  ▪ 9002. Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
  ▪ 9003. Activitati de creatie artistica
  ▪ 9004. Activitati de gestionare a salilor de spectacole
  ▪ 9101. Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
  ▪ 9102. Activitati ale muzeelor
  ▪ 9103. Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

Valoarea finantarii nerambursabile

 • Alocarea financiara: 140.000.000 Lei
 • Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) acordate este de maxim 200.000 euro/ intreprindere, in cuantum de 20% din baza de calcul, astfel: diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. Baza de calcul al ajutorului este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a CECCAR, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai CAFR, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Perioada depunere proiecte

 • Estimare privind data de lansare: martie 2023

Oferta servicii de consultanta 

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru obtinerea unei finantari nerambursabile este 5% (minim 10.000 lei + TVA) din valoarea finantarii nerambursabile primite.

Modalitatea de plata

 • 1.000 Lei plus TVA in 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta diferenta in termen de 5 zile de la emiterea facturii, dupa incasarea de catre beneficiar a primei transe de la institutia finantatoare
 

Finantari

FinantareSchema de ajutor de minimis pentru Sectorul Cultural Independent