Stimularea investițiilor cu impact major în economie

 
Scopul programului de finantare
Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții.
 

Beneficiari eligibili

Intreprinderile nou-înființate sau în activitate care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Înființate conform Legii societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele 3 exercitii financiare incheiate (profit net pozitiv) și au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
 • Nu intra în categoria „întreprinderilor în dificultate”.
 • Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii; nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in
 • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investitii.
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
 • Au capital subscris si varsat minim 100.000 lei (in cazul intreprinderilor nou infiintate).
 • Nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare (in cazul intreprinderilor nou infiintate).
 • Nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supun legislaţiei fiscale a acestora.
 • Nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015. Nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante. Nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

Valoarea finantarii nerambursabile

Bugetul schemei este de 145 mil. Euro pentru anul 2022.

Valoarea proiectului de investiții, fără TVA, trebuie să fie de minim 4,5 milioane lei (echivalentul a minim 1 milion de euro).

Intensitatea   finantarii    nerambursabile   si    valoarea   maxima    a    finantarii nerambursabile de care poate beneficia o intreprindere sunt prezentate in continuare:

 • Nord-Vest (Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Maramureş, Satu Mare) – Intensitate maximă – 50% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 37.500.000
 • Centru (Alba) – Intensitate maximă – 50% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 37.500.000
 • Nord-Est (Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslu) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Est (Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Muntenia (Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) – Intensitate maximă – 60% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 45.000.000
 • Vest (Caraş-Severin, Hunedoar) – Intensitate maximă – 40% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 30.000.000
 • București-Ilfov (Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon) – Intensitate maximă – 45% și nivel maxim al ajutorului de stat (euro) – 33.750.000

Perioada depunere proiecte

Estimare privind deschiderea sesiunii anuale: Mai – Iunie 2022.

 

 

Finantari

FinantareHG 807/2014schema de ajutor de statstimularea investiilor