Stimularea investițiilor cu impact major în economie

Scopul programului de finantare
Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții initiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea solicitanților.

Beneficiari eligibili

Intreprinderile nou-înființate sau în activitate care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate (profit net pozitiv) și au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
  • Nu intra în categoria „întreprinderilor în dificultate” si nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.
  • Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investitii.
  • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
  • Au capital subscris si varsat minim 100.000 lei (in cazul intreprinderilor nou infiintate)
  • Nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani o alta intreprindere care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare (in cazul intreprinderilor nou infiintate).

Valoarea finantarii nerambursabile

Bugetul schemei este de 145 mil. Euro pentru anul 2021.

Valoarea proiectului de investiții, fără TVA, trebuie să fie de minim 4,5 milioane lei (echivalentul a minim 1 milion de euro).

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi obținută pentru un proiect de investiții este de:

  • 37,5 mil. euro (finanțare 50%) – regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru
  • 26,25 mil. euro (finanțare 35%) – regiunile Ilfov și Vest
  • 7,5 mil. euro (finanțare 10%) – regiunea București

Perioada depunere proiecte

Estimare privind deschiderea sesiunii anuale: in desfasurare pana la acoperirea bugetului.

 

Finantari

FinantareHG 807/2014schema de ajutor de statstimularea investiilor