Consultanta pentru elaborarea si implementare de proiecte cu finantare nerambursabila

Servicii de consultanta si asistenta pentru beneficiari privati

 

Pornind de la oportunitatile de business si programele de finantare nerambursabila existente, prin serviciile de consultanta oferite, sprijinim companiile care isi propun proiecte de investitii si dezvoltare in domeniul industrial, agro-alimentar, turism sau al serviciilor:

 • elaborare plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de piata, strategii de marketing
 • consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare (inclusiv anexe) si pentru depunerea on-line a proiectului
 • asistenta pe timpul perioadei de evaluare & asistenta la vizitele la fata locului
 • elaborarea documentatiei pentru obtinerea unui credit pentru cofinantare
 • consultanta pentru managementul proiectului si al contractului de finantare (proceduri de achizitii, cereri de plata/rambursare, acte aditionale)

Servicii de consultanta si asistenta pentru autoritati publice

 

Sprijinim autoritatile publice din Romania, in eforturile lor de modernizare si dezvoltare a infrastructurii si serviciilor publice locale, prin servicii complete pentru obtinerea fondurilor nerambubrsabile si prin asigurarea serviciilor de consultanta in management pentru implementare proiectelor:

 • elaborare studii de fezabilitate conform HG907
 • elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, inclusiv realizarea previziunilor economico – financiare (analiza financiara, indicatori financiari, analiza de risc)
 • consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de finantare (inclusiv anexe) si pentru depunerea on-line a proiectului
 • asistenta pe timpul perioadei de evaluare & asistenta la vizitele la fata locului
 • consultanta si asistenta in domeniul achiztiilor publice pentru procedurile de achizitii din cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile
 • servicii de consultanta pentru managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare, acte aditionale si cereri de plata)