Pentru elaborarea Strategiei SMART City pornim de la urmatoarele premise esentiale:

  • Existenta unui document programatic pentru urmatoarea perioada de programare a fondurilor structurale 2021-2027 este necesara in vederea exercitarii functiei de planificare pe termen mediu si lung
  • Realizarea unei Strategii SMART City va avea ca rezultat stabilirea unor directii de dezvoltare inteligenta a comunitatii, precum si prioritizarea unor proiecte inovatoare pentru modernizarea orasului

Oferim servicii de elaborare Strategie SMART City 2022-2030     

  1. Analiza situatiei existente si a oportunitatilor de implementare a solutiilor SMART City
  2. Elaborarea strategiei SMART City (viziune, concept, obiective) si a portofoliului de proiecte
  3. Organizarea consultarilor publice, structurarea nevoilor si analiza optiunilor de dezvoltare. Dezbaterea propunerii de strategie SMART City

Durata necesara colectarii datelor si informatiilor necesare, realizarii Strategiei SMART City este de 120-180 zile.

 

 

Consultanta AT

smartcitysmartvillagestrategie de dezvoltare durabilastrategie de dezvoltare locala