PROIECT POCU/82/3.7/105761 PROGRAM INTEGRAT DE STIMULARE A ANTREPRENORIATULUI IN MEDIUL URBAN DIN REGIUNEA CENTRU

_

RomActiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, în parteneriat cu Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Târgu Mureș, a demarat în data de 15 ianuarie 2018 proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Centru”- cod SMIS 2014+: 105761.

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 82/3/7 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Proiectul este implementat în Regiunea Centru, respectiv județele Alba, Brașov,Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și are o durată de 36 luni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 17.430.417,36 lei, din care 16.004.752,31 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor intreprinzători, în scopul înființării de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea Centru.

Activitățile proiectului includ:

 • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, la metodologia de selecție a grupului țintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
 • Selectarea grupului țintă și derularea programului de formare antreprenorială
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
 • Efectuarea stagiilor de practică
 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/mentorat
 • Finanțarea cu maxim 40.000 euro a planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
 • Realizare unui studiu privind mediul antreprenorial la nivel regional

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

 • stimularea potențialului antreprenorial a minim 330 de persoane pentru demararea de mici afaceri în zona urbană
 • înființarea și dezvoltarea a minim 73 de intreprinderi generând pe termen lung creșterea veniturilor locale și regionale
 • creșterea nivelului de ocupare prin crearea de noi locuri de muncă (minim 146) și reducerea disparităților teritoriale