Programul National pentru Investitii – Anghel Saligny

Valoare finantare nerambursabila

Finantare ETAPA 1:

Comune – 4.000.000 lei

Orase – 7.000.000 lei

Municipii – 10.000.000 lei

Municipii resedinta de judet: 43.000.000 lei

Sectoare Municipiul Bucuresti: 35.000.000 lei

Consilii Judetene: 140.000.000 lei

Buget disponibil 2021

50 miliarde lei

Perioada depunere proiecte

23 septembrie – 8 noiembrie 2021

Descarcă oferta de consultanta: Oferta Anghel Saligny Comune ELABORARE

Descarcă oferta de consultanta: Oferta Anghel Saligny Comune

Solicitanti eligibili

UAT organizate la nivel de comune, orase, municipii, judete

Investitii eligibile

  1. alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
  2. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;
  3. drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
  4. poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
  5. sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Formular consultanta Programul National pentru Investitii – Anghel Saligny