Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

Punem la dispozitia autoritatilor publice o echipa formata din experti in domeniul achizitiilor publice si experti tehnici in diverse domenii de activitate (constructii civile, infrastructura rutiera si edilitara, managementul deseurilor, IT&C, infrastructura si echipamente medicale) pentru derularea procedurilor de achizitie publica:

  • intocmirea si analiza continutului documentatiei de atribuire: strategie de contractare, fisa de date, model de contract, model de formulare, caiet de sarcini (inclusiv fise tehnice pentru echipamente), document tip DUAE
  • asistenta pentru realizarea analizei de piata in vederea fundamentarii valorii estimate a achizitiilor
  • asistenta pentru lansarea procedurii si incarcarea tuturor documentelor aferente in SICAP
  • asistenta la formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificari si a punctelor de vedere din partea autoritatii contractante in eventualitatea depunerii unei contestatii
  • verificarea si evaluarea tehnico-economica a tuturor ofertelor depuse la proceduri prin experti cooptati si intocmirea rapoartelor de evaluare aferente
  • asistenta la intocmirea/verificarea rapoartelor de evaluare, solicitarilor de clarificari, raportului de progres, comunicarilor, contractului si orice alte documente necesare finalizarii dosarului de achizitie final