Programul national multianual de MICROINDUSTRIALIZARE 2022

Beneficiari eligibili

Societăţile comerciale IMM-uri & cooperative.

Valoarea finantarii nerambursabile

Buget 2022:  50.000.000 lei.

Finantare maxim 75% din cheltuielile eligibile, maxim 500.000 lei/beneficiar.

Perioada depunere proiecte

mai 2022

Scopul programului de finantare

Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

Cheltuieli eligibile

▪ Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale, conform grupei 2. subgrupa 2.1., 2.2. si 2.3 din HG 2139/ 2004
▪ Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare
▪ Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G
▪ Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004
▪ Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – pentru minim un loc de munca creat este eligibila o suma forfetara de 5.000 de lei
▪ Pachet digital compus din minim un site de prezentare sau un magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, cheltuieli de promovare a siteului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25.000 lei
▪ Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei
▪ Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei
▪ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare proiecte de investitii IMM

Etapa 1 – Elaborarea proiectului pentru obtinerea finantarii

  • Elaborare plan de afaceri si anexe aferente
  • Realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari)
  • Completarea cererii de acord de finantare (inclusiv anexe) specifice programului de finantare
  • Asistenta pe timpul perioadei de evaluare si contractare

Etapa 2 – Consultanta si asistenta pentru implementare proiectului

  • Asistenta tehnica si consultanta pentru derularea procedurilor de achizitie
  • Servicii de consultanta si managementul proiectului de investitii pe toata perioada derularii proiectului de investitii (inclusiv rapoarte tehnice, financiare si cereri de plata)
  • Asigurarea unui manager de proiect pe toata perioada derularii contractului de finantare si a investitiei

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta este de 8% din valoarea ajutorului nerambursabil obtinut +
TVA, (minim 25.000 lei) din care 15.000 lei pentru Etapa 1 si diferenta pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata

  • 5.000 lei plus TVA in 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta
  • 10.000 lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
  • diferenta lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare

Solicita consultanta pentru MICROINDUSTRIALIZARE 2022