Programul national multianual de MICROINDUSTRIALIZARE 2023

 
Scopul programului de finantare
  • Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”. 

Beneficiari eligibili

  • Societăţile comerciale – IMM-uri si cooperative

Valoarea finantarii nerambursabile

  • Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2023 este de 50.000.000 lei
  • Finantare maxim 75% din cheltuielile eligibile, maxim 500.000 lei/beneficiar

Perioada depunere proiecte

  • Estimare privind data de lansare: martie 2023

Oferta servicii de consultanta pentru elaborare proiecte de investitii IMM

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta este de 8% din valoarea ajutorului nerambursabil obtinut + TVA, (minim 25.000 lei) din care 15.000 lei pentru Etapa 1 si diferenta pentru Etapa 2.

Modalitatea de plata

  • 5.000 lei plus TVA in 5 zile de la emiterea facturii dupa semnarea contractului de consultanta
  • 10.000 lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii dupa semnarea acordului/ contractului de finantare
  • diferenta lei plus TVA in termen de 15 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea ultimei cereri de plata/ rambursare

Perioada valabilitate oferta: 30 de zile.

 

Finantari

FinantareProgramul national multianual de MICROINDUSTRIALIZARE 2022