Achizitie furnizarea de materiale pentru activitatile A1.3 si A2.1 – cod SMIS 154571

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect furnizarea de materiale pentru activitatile A1.3 si A2.1 in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru dezvoltare comunitara pe teritoriul GAL Sector 4” – Nr. contract de finantare: POCU/718/5/1/154571 inregistrat la OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov cu nr. 5560 / 27.04.2022.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23.05.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie

Data publicarii: 18.05.2022

Anunt atribuire contract

Data publicarii: 24.05.2022

Anunturi achizitii publice

Proceduri de achizitii derulate de RomActiv Business Consulting srl, pentru bunuri si servicii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri publice nerambursabile.

Achizitie actualizare, mentenanta si gazduire a unei platforme/ aplicatie online de tip portal pentru gestionarea GT – cod SMIS 154571

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect actualizarea, mentenanta si gazduirea unei platforme dezvoltata in cadrul unui alt proiect finantat din POCU. Platforma va fi utilizata pentru gestionarea GT, derularea activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta antreprenoriala, derularea consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor in cadrul proiectului “Servicii integrate pentru dezvoltarea comunitara pe teritoriul GAL Sector 4” – Nr. contract de finantare: POCU/718/5/1/154571 inregistrat la OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov cu nr. 5560/27.04.2022.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 09.05.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 04.05.2022

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 10.05.2022

Achizitie actualizare, mentenanta si gazduire a unei platforme/ aplicatie online de tip portal pentru gestionarea GT – cod SMIS 152430

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect actualizarea, mentenanta si gazduirea unei platforme dezvoltata in cadrul unui alt proiect finantat din POCU. Platforma va fi utilizata pentru gestionarea GT, derularea activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta antreprenoriala, derularea consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor in cadrul proiectului “Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” – Nr. contract de finantare: POCU/717/5/1/152430 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 1044/18.01.2022.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23.02.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 18.02.2022

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 25.02.2022

Achizitie furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 – cod SMIS 152430

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 in cadrul proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” – Nr. contract de finantare: POCU/717/5/1/152430 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 1044 / 18.01.2022 .

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23.02.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 18.02.2022

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 25.02.2022

Achizitie furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 – cod SMIS 151867

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 in cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE COMBATERE A EXCLUZIUNII SOCIALE PE TERITORIUL SDL SEBES” – Nr. contract de finantare: POCU/717/5/1/151867 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU sub nr. 14784/17.09.2021 .

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 25.01.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 20.01.2022

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 27.01.2022

Achizitie furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 – cod SMIS 152245

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect furnizarea de materiale pentru activitatile A1.2 si A2.1 in cadrul proiectului “ACCES – Actiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” – Nr. contract de finantare: POCU/717/5/1/152245 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 20233 / 06.12.2021.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 25.01.2022, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 20.01.2022

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 27.01.2022

Achizitie actualizare, mentenanta si gazduire a unei platforme/ aplicatie online de tip portal pentru gestionarea GT – cod SMIS 152245

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect actualizarea, mentenanta si gazduirea unei platforme dezvoltata in cadrul unui alt proiect finantat din POCU. Platforma va fi utilizata pentru gestionarea GT, derularea activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta antreprenoriala, derularea consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor in cadrul proiectului “ACCES – Actiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” – Nr. contract de finantare: POCU/717/5/1/152245 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 20233 / 06.12.2021.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 20.12.2021, ora 14:00 (ora Romaniei).

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 15.12.2021

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 22.12.2021

Achizitie aplicatie online de tip portal pentru gestionarea GT – cod SMIS 151867

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect realizarea unei aplicatii online de tip portal pentru gestionarea GT, derularea activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta antreprenoriala, derularea consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor in cadrul proiectului si crearea unei comunitati virtuale, in cadrul proiectului PROGRAM INTEGRAT DE COMBATERE A EXCLUZIUNII SOCIALE PE TERITORIUL SDL SEBES”, cod SMIS 151867, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 11.10.2021, ora 14:00.

Oferta va fi depusa de ofertant pe e-mail la adresa office@romactiv.ro sau in format fizic, in original, la adresa str. Maria Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucuresti.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 06.10.2021

Anunt atribuire contact – Data publicarii: 22.10.2021

Achizitie materiale promotionale – cod SMIS 128464

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect Furnizarea de materiale pentru activitatile A4.1 si A7.1, in cadrul proiectului #FAPTE – Regenerare Urbana Amurgului, cod SMIS 128464, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 76,140.00 lei fara TVA, produsele urmand a se incadra in pretul unitar maxim specificat in documentatie.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 26.06.2020, ora 12:00.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 23.06.2020

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 06.07.2020