Anunturi achizitii publice

Proceduri de achizitii derulate de RomActiv Business Consulting srl, pentru bunuri si servicii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri publice nerambursabile.

Achizitie materiale promotionale – cod SMIS 128464

RomActiv Business Consulting S.R.L. anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect Furnizarea de materiale pentru activitatile A4.1 si A7.1, in cadrul proiectului #FAPTE – Regenerare Urbana Amurgului, cod SMIS 128464, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 76,140.00 lei fara TVA, produsele urmand a se incadra in pretul unitar maxim specificat in documentatie.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 26.06.2020, ora 12:00.

Descarca documentatia de achizitie – Data publicarii: 23.06.2020

Anunt atribuire contract – Data publicarii: 06.07.2020