Necesitatea & Oportunitatea unui de Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC) este un document strategic ce are ca scop consolidarea obiectivelor și direcțiilor de acțiune stabilite prin “Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană” pentru un orizont de timp de șase ani. Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC) constă în elaborarea documentelor de planificare energetică locală, în conformitate cu asigurarea implementării pe termen scurt şi mediu a politicilor locale și cu respectarea cadrului legislativ aprobat de România prin Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, prin care organismele publice la nivel regional și local „sunt încurajate, potrivit competențelor şi structurilor administrative ale acestora“ să:

  • adopte un plan de eficientă energetică;
  • pună în aplicare un sistem de gestionare a eficienței energetice;
  • dezvolte un sistem de management energetic.

De asemenea, planul are ca scop informarea şi conștientizarea cetățenilor, a companiilor şi a altor părţi interesate la nivel local cu privire la acțiunile din cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED), dar şi cu privire la modul eficient de utilizare a energiei.

PAEDC definește măsurile concrete de reducere a emisiilor, dar şi calendarul şi responsabilitățile atribuite, care traduc strategia pe termen lung în acțiune.

Metodologia de elaborare a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC) este:

  • Conformare la Ghidul pentru elaborare PAEDC aprobat în cadrul Convenției Primarilor, inițiativa europeană prin care localitățile, orașele și regiunile se obligă în mod voluntar să depășească obiectivul stabilit de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% până în anul 2030ș
  • Acordare de sprijin și consultanță pentru elaborarea PAEDC și corelarea obiectivelor cu a altor documente strategice relevante (PIE, SIDU, PMUD, Strategie Smart City), dacă este cazul;
  • Întâlniri de lucru la sediul Beneficiarului pentru inventarierea datelor existente și datelor necesare elaborării PAEDC, colectarea informațiilor și centralizarea acestora în vederea realizării bazei de date;
  • Realizează lnventarul de Referință al Emisiilor și interpretarea datelor;
  • Propuneri de acțiuni și măsuri de reducere a emisilor de CO2 planificate pe toată durata planului, inclusiv printr-un calendar estimat de implementare, cu termene, responsabili și surse de finanțare necesare;
  • Urmărește modul de implementare a soluților și măsurilor propuse în PAEDC;
  • Monitorizarea, actualizarea PAEDC la termenele prevăzute în procedura agreată de Convenția Primarilor și întocmirea rapoartelor de implementare care conțin informații cuantificate/cuantificabile despre măsurile implementate, impactul acestora asupra consumului de energie și emisiilor de CO2, precum și măsurile corective sau preventive, după caz, pe toată durata contractului.

Termenul de elaborare PAEDC

Durata necesară elaborării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC)  este de 90-120 zile.

Oferta financiară

Valoarea totala a serviciilor pentru elaborarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Clima (PAEDC) este de 60.000 lei plus TVA. Plata serviciilor se va face dupa receptia PAEDC-ului.

Consultanta AT

Consultanta planificare strategicaPAEDCPlan de Actiune privind Energia Durabila si Clima