Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala

pentru comunitati marginalizate

 

Experienta relevanta in domeniu

Portofoliul echipe noastre de specialiști in domeniul planificării strategice și dezvoltării durabile cuprinde:

  • Strategii Județene de Dezvoltare Durabila 2014-2020 (Dâmbovița, Bihor, Arad, Harghita)
  • Strategii Județene de Dezvoltare Durabila 2021-2027 (Călărași, Constanta, Buzău, Dolj, Arad)
  • Strategii de Dezvoltare Locala/Urbana pentru municipii/orase/ADI/Zone Urbane Marginalizate: Oradea, Calarasi, Galati, Targu-Mures, Medias, Moinesti, Lugoj, Stei, Iernut, Toplita, Gaesti, Mizil, Sebes, Victoria, Sectorul 4, Pecica, Onești

OFERTA TEHNICA – Servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitati marginalizate

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitati marginalizate presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

  1. Identificarea și validarea zonelor distincte (zone marginalizate, zone funcționale, zone dezavantajate) vizate pentru intervenții printr-un Studiu de referință la nivelul teritoriului
  2. Analiza nevoilor și problemelor din teritoriul precizat, care va cuprinde informaţii specifice despre fiecare zonă/ comunitate inclusă în teritoriul SDL privind caracteristicile demografice, de ocupare, de protecţie socială, de locuire şi acces la utilităţi, la instituţii şi servicii publice, prezența și distribuția persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, problemele specifice și nevoile fiecărei zone/comunități (analiza diagnostic) astfel încât prin Strategia de dezvoltare să se identifice măsuri care să diminueze acțiunea factorilor care generează sărăcie și excluziune social și să diminueze decalajele de dezvoltare
  3. Organizarea consultarilor publice si structurarea nevoilor si a prioritatilor locale
  4. Elaborarea strategiei de dezvoltare locala si a portofoliului de proiecte de dezvoltare pentru comunitatea marginalizata

Durata necesara colectarii datelor si informatiilor necesare, realizarii Analizei diagnostic si elaborarii Strategiei de dezvoltare locala este de 60-120 zile.

OFERTA FINANCIARA

Valoarea totala a serviciilor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala comunitati marginalizate este de 120.000 lei plus TVA. Plata serviciilor se va face dupa receptia Strategiei de dezvoltare.

Consultanta AT

Ofertă elaborare Strategie de Dezvoltare LocalăOferta prestari servicii pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitati marginalizateSDLSDL DLRC